Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Paczków nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku stodoły, położonej w Trzeboszowicach

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Paczków nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku stodoły, położonej w Trzeboszowicach, oznaczonej jako działka nr 454/4 o pow. 0,2600 ha.

 

 

Wersja XML