Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

Poniżej przedstawiamy wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Paczków:

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę:

Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Zakładzie Utrzymania Dróg w Nysie:

Wersja XML