Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Niebieska linia"

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność, a Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę pod numerem 800 120 002.

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej spotykają się z problemem przemocy w rodzinie.

Wersja XML