Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1 rok działalności Stowarzyszenia „Trójka dzieciom”

5 stycznia minął pierwszy rok działalności Stowarzyszenia "TRÓJKA DZIECIOM" założonego przez rodziców i nauczycieli przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz prowadzenie działalności charytatywnej we współpracy z instytucjami oświatowymi i innymi, które chcą wspierać szkołę w działaniach na rzecz uczniów. 12 stycznia odbyło się w szkole spotkanie, na które zostali zaproszeni sponsorzy, członkowie oraz przyjaciele stowarzyszenia. Wszystkich przybyłych serdecznie powitał dyrektor szkoły Mariusz Kwiecień oraz prezes Stowarzyszenia "TRÓJKA DZIECIOM" Pan Piotr Wach. Były podziękowania za wspieranie działań na rzecz szkoły oraz za pomoc w organizacji Biegu Gór i Jezior "PACZKOWSKA DYCHA", który został bardzo wysoko oceniony przez ogromną rzeszę uczestników i obserwatorów oraz rozsławił naszą gminę w Polsce i poza jej granicami. Wszyscy sponsorzy, przyjaciele oraz osoby i instytucje wspierające stowarzyszenie otrzymali podziękowania z rąk prezesa. Do tego grona należą m.in. Pan Artur Rolka - Burmistrz Paczkowa oraz Pan Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego.      

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze przy słodkim poczęstunku. Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych Przyjaciół.

 

 

Wersja XML