Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

17 stycznia br. na Zamku w Otmuchowie odbył się Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów z powiatu nyskiego.

Podczas posiedzenia została omówiona kwestia projektu budowy regionalnego systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim. Informacje na ten temat przekazał dr Wojciech Rogala z firmy Atmoterm.

Kolejnym ważnym punktem obrad było przedstawienie planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych. Informacje na ten temat przekazał  Daniel Palimąka - członek Zarządu Powiatu Nyskiego odpowiedzialny za drogownictwo.

Uczestnicy konwentu zostali także zapoznani z bieżącą sytuacją na rynku pracy w powiecie nyskim. Temat ten przedstawiła i omówiła Małgorzata Pliszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Konwent to forum wymiany poglądów pomiędzy poszczególnymi organami samorządowymi. Posiedzenia konwentu odbywają się raz na kwartał, a na spotkaniach poruszane są najważniejsze tematy dla powiatu nyskiego. Uczestnicy spotkania prezentują aktualny stan prac w poszczególnych dziedzinach i perspektywy dalszych działań.

Źródło: http://www.powiat.nysa.pl

Źródło: http://www.otmuchow.pl

 

 

Wersja XML