Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GCSiR w Paczkowie pozyskało dofinansowanie na rozpowszechnianie sportu

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie pozyskało dofinansowanie  ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad dla wniosku przygotowanego w partnerstwie ze Zlate Hory w Czechach, gdzie Paczków jest Partnerem projektu.

„SPORT  DLA WSZYSTKICH – SPORT PRO VSECHNY”

Projekt wspólny z Zakladni Śkola Zlate Hory będzie trwał 11 miesięcy od kwietnia 2017 do marca 2018, obejmuje sześć imprez sportowo rekreacyjnych w tym:

Całkowita wartość projektu to 24 070,00 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (20 460, 00 €).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 5 959.59 €, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 5 065,65  € .

 

 

Wersja XML