Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioskujemy o dotację na termomodernizację

Gmina Paczków złożyła partnerski wniosek  o dofinansowanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie bierze udział 15 podmiotów (3 powiaty: nyski, głubczycki, prudnicki oraz 12 gmin: Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce, Grodków).

Zadanie dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych. W Gminie Paczków będzie to Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja. W ramach  inwestycji przewidziano ocieplenie budynku, stropodachu, wymianę ogrzewania CO oraz izolację fundamentów.

Planowana inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska, ponieważ dzięki wymianie źródła ciepła na odnawialne źródła energii zmniejszy się ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.

Całkowity koszt projektu dla Gminy Paczków to 1.602.641,49 zł, z czego wnioskowana kwota wsparcia wynosi 600.000 zł.

Ostateczne rozstrzygnięcie naboru przewidziano na początek czerwca 2017 roku.

Termo1.png

Termo 2.png

Wersja XML