Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 02.01.2017 r. do 26.01.2017 r.

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 02.01.2017 r. do 26.01.2017 r.

26 stycznia 2017 r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie  od 2 stycznia 2017 r. do 26 stycznia 2017 r.

W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

02.01.

03.01.

04.01.

09.01.

10.01.

11.01.

12.01.

16.01.

17.01.

18.01.

19.01.

20.01.

21.01.

22.01.

23.01.

24.01.

25.01.

26.01.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

  1. koszt punktu oświetleniowego – 10,17 zł netto;
  2. wymiana wyeksploatowanych elementów sieci oświetleniowej, w tym podwieszenie linii oświetlenia i dodanie opraw – przewidziane koszty realizacji zadania – 42.205zł;

 

Wersja XML