Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seniorzy w działaniu- plany PZERiI w Paczkowie w 2017 r.

Plan działania Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Oddziale Rejonowym w Paczkowie w 2017 r.

PZERiI działa już od 55 lat w oparciu o Statut Związku, zgodnie z którym zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

- poprawy ich warunków socjalno-bytowych poprzez współdziałanie z organami władz samorządowych oraz Opolskim Bankiem Żywności;

- integrowanie i aktywizowanie seniorów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego, turystycznego i wypoczynkowego.

Poniżej przedstawiamy Plan Działania PZERiI O/R w Paczkowie na 2017 r.

Plan wycieczek autokarowych i wczasów:

Ponadto w ciągu całego roku zaplanowano wyjazdy do kina, do wód termalnych Losiny Velke oraz do Filharmonii Opolskiej.

PZERiI planuje także szereg różnych wycieczek pieszych, jak spacer w Raczej Dolinie w Czechach, wiosenne przebieżki nad Zalewem Paczkowskim w Kozielnie, zwiedzanie Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim i wiele, wiele innych.

Nie zabraknie również spotkań i zabaw integracyjnych w sołectwach Gminy Paczków i Pomianowie Dolnym.

            Do stałych działań związku, należy organizacja Śniadania Wielkanocnego, wigilii, odwiedzanie chorych i potrzebujących członków związku w szpitalach, i domach, udzielanie zapomóg oraz współpraca z Bankiem Żywności w Opolu.

Więcej szczegółów na temat prężnej działalności paczkowskiej braci senioralnej można uzyskać w siedzibie PZERiI pod adresem Rynek 35,  tel. 77 431 69 31.

Dyżury we wtorki i środy, w godz. 9:00-12:00

 

 

Wersja XML