Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informator "Za życiem"

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:
- prawa,
- badania,
- rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Kto może skorzystać uprawnień:

1. rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

- lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

2. kobiety, które informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

3. kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

4. kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia martwego dziecka,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

- ubezpieczenia zdrowotnego,

- posiadającego specjalizację II stopnia,

- posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Informator w pdf:

Wersja XML