Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków wybrana w konkursie „MALUCH plus” 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

Tegoroczny Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Nowością był moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc. Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.

Gmina Paczków otrzyma środki finansowe na wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – moduł 1 (utworzenie w 2017 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowania).  W Paczkowie planuje się założenie 8 nowych miejsc w żłobku, które będą funkcjonowały od 1 września 2017 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 88.501,90 zł (utworzenie nowych miejsc żłobkowych – 85.325,65 zł, funkcjonowanie nowych miejsc – 3.176, 25 zł). Inwestycja będzie polegała na wymianie pieca ogrzewania CO, przystosowania pomieszczeń, wyposażenia oraz stworzenia placu zabaw dostosowanego dla dzieci żłobkowych. 

Całkowity koszt zadania wyniesie 189.303,00 zł. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone z budżetu gminy Paczków.

Wersja XML