Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Budżet Obywatelski - spotkanie informacyjne

Marszałek województwa opolskiego – Andrzej Buła zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego- ważnej inicjatywy dla mieszkańców całego regionu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (ul. Rynek 1) w sali posiedzeń.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy regionu mają możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu województwa. Na Marszałkowski Budżet Obywatelski przeznaczono  3 miliony złotych. Budżet obywatelski to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Zależy nam bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy  mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia. Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

 

Wersja XML