Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj z książeczki opłat!

W celu ułatwienia rozliczeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po raz kolejny została przygotowana książeczka opłat, która umożliwia dokonywanie comiesięcznych płatności na rzecz Gminy Paczków.

Formularze otrzymali płatnicy, którzy w 2015 r. złożyli deklaracje i są zobowiązani dokonywać opłat bezpośrednio na konto Gminy Paczków; w szczególności: właściciele domów jednorodzinnych i osoby należące do małych wspólnot mieszkaniowych.

Stosowanie książeczki opłat nie jest obowiązkowe, jedynie stanowi pomoc przy terminowym dokonywaniu wpłat i jest podyktowane prośbami mieszkańców, w tym osób starszych.

Przypominamy! Opłaty dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz w Oddziale Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie (Rynek 14) są wolne od prowizji.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały  Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminy płatności opłaty są następujące:

 1. za styczeń do 15 lutego;
 2. za luty do 15 lutego;
 3. za marzec do 15 kwietnia;
 4. za kwiecień do 15 kwietnia;
 5. za maj do 15 czerwca;
 6. za czerwiec do 15 czerwca;
 7. za lipiec do 15 sierpnia;
 8. za sierpień do 15 sierpnia;
 9. za wrzesień do 15 października;
 10. za październik do 15 października;
 11. za listopad do 15 grudnia;
 12. za grudzień do 15 grudnia.

 

Wersja XML