Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacje + kompetencje = praca

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Kwalifikacje + kompetencje = praca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Planowany okres realizacji projektu to styczeń 2017 - luty 2018.

Do udziału w projekcie zapraszamy niepracujące osoby z terenu województwa opolskiego, które nie ukończyły 30 roku życia.

Projekt skierowany jest zarówno do młodych mieszkańców Państwa Gminy jak i przedsiębiorców działających na jej terenie, którzy będą mogli skorzystać z możliwości przekwalifikowania zawodowego i dokształcenia swoich potencjalnych pracowników oraz przyjąć do siebie stażystów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

W ramach projektu zaplanowano szkolenia zawodowe (dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników), staże (średnio 3 miesiące dla uczestnika), poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty motywacyjne. 

W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, będą również zwracane koszty dojazdu na zajęcia. Przewidziane zostały stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników. 

Pierwsze warsztaty w projekcie zostały zaplanowane na luty 2017 r

W załączniku formularz zgłoszeniowy oraz regulamin udziału w projekcie. 

Już dziś zapraszamy do kontaktu z nami w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji bądź zgłoszenia chęci udziału w projekcie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 77 423 22 45, 77 550 70 69 oraz w biurze projektu: ul. Szpitalna 17A, Opole.

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Regulamin udziału w konkursie: