Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałek województwa opolskiego opowiedział o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

W piątek 10 lutego w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyskusję o budżecie poprowadził Andrzej Buła – marszałek województwa opolskiego. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń z powiatu nyskiego. Marszałkowi towarzyszyli pracownicy poszczególnych departamentów, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące pomysłów zadań, form składania formularza, głosowania oraz sporządzania kosztorysów i weryfikacji podpisów.

Na subregion nyski (powiat nyski, powiat brzeski) przeznaczono 600 tys. złotych. Wnioski na inicjatywy prospołeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, ekologiczne oraz zadania inwestycyjne na terenach należących do województwa opolskiego mogą składać stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł, ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł, ani wyższa niż 150 000 zł.

Zadania w ramach marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca. Następnie projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Pomiędzy 24 kwietnia o 19 maja odbędzie się głosowanie. Do realizacji zostaną dopuszczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego https://budzet.opolskie.pl/regulamin/

Szczegółowe informacje na stronie https://budzet.opolskie.pl/

Harmonogram działań:

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców

od 13 lutego
do 10 marca

Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych

do 11 kwietnia

Kampania promocyjna mieszkańców, zadań dopuszczonych do głosowania

od 11 kwietnia

Głosowanie mieszkańców na zadania dopuszczone do głosowania

od 24 kwietnia
do 19 maja

Ogłoszenie wyników głosowania

do 30 czerwca

 

 

Wersja XML