Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożone wnioski o dofinansowanie

 • Dofinansowania unijne w Gminie Paczków

  baner-dotacje.png
  Od początku 2015 roku złożono wiele wniosków o dofinansowania. W tabelkach przedstawiono projekty dotyczące wniosków o dofinansowania złożonych i takich, które będą złożone do końca 2016 roku.
  Data publikacji:
 • Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na przebudowę Płyty Rynku w Paczkowie

  2767_1266432657.jpeg
  W październiku 2016 r. Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
  Data publikacji:
 • Złożyliśmy kolejny kanalizacyjny wniosek

  big_po-infrastruktura.jpeg
  Gmina Paczków 24.02.2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do konkursu zamkniętego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- etap II’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.  
  Data publikacji:
 • Wnioskujemy o dotację na termomodernizację

  trójka.jpeg
  Gmina Paczków złożyła partnerski wniosek  o dofinansowanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego".
  Data publikacji:
Wersja XML