Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty realizowane przez jednostki podległe

 • "Sport dla wszystkich"- "Sport pro všechny

  baner.jpeg
  W kwietniu 2017 r. rozpoczyna się realizacja projektu współpracy transgranicznej "SPORT DLA WSZYSTKICH – SPORT PRO VSECHNY".
  Data publikacji:
 • POWER- nowy projekt, nowe działania

  ops.png
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie w lipcu 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt dotyczący reorganizacji OPS. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i przystępuje do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie". Wniosek OPS Paczków otrzymał najwyższą punktację z wszystkich obecnie zakwalifikowanych wniosków.
  Data publikacji:
 • Projekty Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie w 2016 r.

  ops.png
  Paczkowski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu 2016 r. rozpoczął działania projektowe w dwóch wygranych projektach. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Data publikacji:
 • Zakończenie projektu "Świat sztuki i nauki"

  IMG_2010.jpeg
  28 listopada 2016 r. w Muzeum Gazownictwa odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Podróż w świat sztuki i nauki” – Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- edycja 2016 r., którą organizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie.
  Data publikacji:
 • GCSiR w Paczkowie pozyskało dofinansowanie na rozpowszechnianie sportu

  mapka.gif
  Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie pozyskało dofinansowanie  ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad.
  Data publikacji:
Wersja XML