Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 28.01.2017 r. do 16.02.2017 r.

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 28.01.2017 r. do 16.02.2017 r.

16 lutego 2017 r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie  od 28 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017r.  W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

28.01.

30. 01.

31.01.

01.02.

02.02.

03.02.

04.02.

06.02.

07.02.

08.02.

09.02.

10.02.

11.02.

12.02.

13.02.

14.02.

15.02.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania:

- została ogłoszona lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów (5) Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków 2017. Głosowanie odbywa się od 15.02.-01.03.2017 r. ;

- został ogłoszony konkurs na realizację zadań w ramach pożytku publicznego. Termin składania wniosków upłynął 8.02.2017 r. Decyzja dotycząca przyznania dotacji przypada na dzień 17.02. Wpłynęły 24 oferty;

W tym czasie zrealizowano następujące zadania w obszarze inwestycji:

- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowa- wpłynęło 5 ofert. Najdroższa – 1. 233.562,00 zł, najtańsza – 986.275,00 zł;

- wyłoniono wykonawcę nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi w miejscowości Wilamowa. Wpłynęło 7 ofert , najdroższa – 37.000,00 zł, najtańsza – 4.920 zł;

- rozstrzygnięto przetarg na remont elewacji Ratusza oraz konserwację stolarki okiennej i drzwiowej. Wpłynęło 9 ofert. Najtańsza oferta – 440.000,00 zł, najdroższa oferta – 1.057.862, 00 zł;

- ogłoszono przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie budynku Ratusza. Rozstrzygnięcie nastąpi 20.02.2017r.;

- rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dokumentację na przebudowę rowu w Dziewiętlicach. Złożono 3 oferty, najtańsza 12.300, 00 zł, najdroższa 119.310,00 zł;

Rozstrzygnięto zapytanie na Program Funkcjonalno-Użytkowego na PSZOK. Złożono 7 ofert. 29.000, 00 zł- najdroższa oferta, 3050,00 zł - najtańsza oferta;

- został ogłoszony przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta Paczków. Otwarcie – 28.02.2017 r.;

- ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego dla ZUKiM – na wywóz śmieci. Otwarcie ofert nastąpi 17.02.2017 r.;

- 27.01.2017 r. została sprzedana działka w Lisich Kątach na kwotę 54.750,00 zł;

 - pracownicy Robót Publicznych wykonują kompleksowy remont mieszkania dla rodziny skierowanej z Ośrodka pomocy Społecznej w Paczkowie oraz ww pomieszczeniach PSP nr 2 w Paczkowie;

- w akcji zima za styczeń 2017 r. wydatkowano 34.000, 00 zł.

 

 

 

Wersja XML